LES VENDES D'EMBARCACIONS A TOT L'ESTAT AUGMENTEN D’UN 10,2% DURANT EL PERÍODE GENER-OCTUBRE 2019,...