La Direcció General de Pesca i Afers Marítim de la Generalitat, que com sabeu promou l'Estratègia...