Des del Clúster Nàutic Català volem fer-los arribar que L'institut Català de Finances...