OBLIGACIONS DE REGISTRE DE LES PERSONES FISIQUES O JURÍDIQUES QUE EXERCEIXEN ACTIVITATS...