CA EN ES

AIS – Automatic Identification System

Sistema d’Identificació Automàtica. L’objectiu fonamental del sistema AIS és permetre als vaixells comunicar la seva posició i altres informacions rellevants perquè altres vaixells o estacions puguin conèixer-la i evitar col·lisions.

Comparteix