L’Audiència de Barcelona, ha desestimat totalment l’apel·lació del Forum Maritim Català

14-des.-2016 | Notícies del Clúster, Notícies del sector

Comparteix:

L’Audiència de Barcelona, ha desestimat totalment l’apel·lació del Fòrum Marítim Català i el condemna a fer-se càrrec de les costes judicials.

El mes de setembre de 2014, el FCM va interposar una demanda contra ADIN, la qual el jutge va desestimar completament. El president i la Junta del FCM, van presentar apel·lació que recentment l’Audiència de Barcelona, no solament ha desestimat totalment, sinó que literalment parla de “la mala fe de la part demandant”, condemnant, novament, al  Fòrum al pagament de les costes.

Per acord unànime de l’Assemblea General d’ADIN, informem que al Juliol de l’any 2009, amb la col·laboració del Govern de la Generalitat i el suport del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, ADIN l’Associació d’Indústries, Comerç i Serveis Nàutics vàrem promoure la fundació del FMC, FÒRUM MARÍTIM CATALÀ.

L’objectiu d’aquesta nova entitat, era seguir el bon exemple del FORO MARÍTIMO VASCO, liderat per ADIMDE, per tal que el FÒRUM MARÍTIM CATALÀ aglutinés a tot el sector marítim català, fent seus i donant suport els objectius dels diferents subsector marítims, impulsant un Consell Assessor o Taula de debat transversal, on representants de tots els sectors empresarials marítims consensuéssim a mig i llarg termini amb els diferents agents de l’Administració (Pesca i Aqüicultura, Ports, Turisme, Ensenyaments Professionals, Universitaris i altres no reglats, Treball, Indústria, Agència Tributària, Tractament Residus i normativa medioambiental, Suport a la Innovació i Internacionalització, …) el futur del nostre sector.

Com que el FÒRUM MARÍTIM CATALÀ no podia tenir una estructura pròpia, ni instal·lacions ni personal,  des de l’inici es va dotar d’una Secretària Tècnica (ADIN), responsable de la gestió administrativa i comercial i d’una Oficina de Projectes (LEITAT), responsable  de la preparació i justificació dels projectes.

Durant els primers anys del FMC la sinèrgia entre ambdues entitats, va ser plena i fructífera i el desenvolupament del Fòrum va ser molt exitós en molt poc temps.

Al desembre de 2011, la renúncia voluntària del primer President, l’Assemblea General va ratificar la proposta de nomenar  President, a proposta d’ADIN, a en Toni Tió, qui havia estat membre d’ADIN tota la vida i darrerament Vicepresident.

Des de l’endemà del seu nomenament com a President del FÒRUM MARÍTIM CATALÀ, Toni Tió, va maniobrar amb força per intentar que la seva presidència fora executiva i amb compensació econòmica, davant l’oposició d’ADIN, que va demanar -i va perdre- una moció de censura, ja que Toni Tió va comptar amb el suport d’alguns dels membres poderosos de la Junta Directiva del FCM i la indiferència de la resta de membres, de manera que va continuar al càrrec, i va prendre represàlies expulsant de la Junta Directiva del FÒRUM MARÍTIM CATALÀ, tant a ADIN com als diversos membres d’ADIN, que també eren socis a títol  individual, i a mes va expulsar a ADIN de la Secretaria Tècnica, al temps que també va trencar les estables relacions amb l’Oficina de Projectes.

Tot i el nostre malestar per la expulsió, tant de la Junta com de la Secretaria Tècnica, ADIN va fer un traspàs exemplar, tant pel que fa a la labor realitzada, com per la informació traspassada, com per la gestió dels comptes sent felicitada per alguns membres de la nova Junta per la col·laboració que vàrem mostrar (tenim diversos emails d’agraïment).

El nou equip gestor de Fòrum, amb Toni Tió de president,  no va estar a l’alçada de les seves responsabilitats, la qual cosa va significar que haguessin de retornar al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio una quantitat de diners perquè no van poder o voler justificar-la.

El mes de setembre de 2014, Tió va promoure que el FCM interposés una demanda contra ADIN perquè es fes càrrec d’aquestes pèrdues la qual el jutge va desestimar completament. No contents amb això, i per fer perdre encara mes temps i diners, el president i la Junta del FCM, van presentar apel·lació que recentment l’Audiència de Barcelona, no solament ha desestimat totalment, sinó que literalment parla de “la mala fe de la part demandant”, condemnant, novament, al  Fòrum al pagament de les costes.

Aquest assumpte ha estat caracteritzat per una gestió personalista i poc democràtica, com ara les eleccions de renovació de càrrecs que s’havien d’haver fet a l’any 2013 i que no ens consta que s’hagin fet, o modificar els Estatuts del FCM en l’article 24 que parla de les Funcions del President, entre les que s’atorga: f) Reestructurar els membres de la Junta Directiva. Tot plegat ha portat al FÒRUM MARÍTIM CATALÀ a presentar concurs de creditors, amb la tristor que ens comporta a tots aquells que hi vàrem treballar per crear-lo i tots aquells que vàreu confiar en nosaltres i vàreu creure en el projecte.

Nosaltres, com ADIN, hem estat molt perjudicats durant anys, però la nostra Assemblea ha decidit no reclamar danys, limitant-nos exclusivament a la reclamació de les costes judicials per tal de poder-les abonar al nostre assessor legal.

També t’informem de l’acord de la nostra Assemblea, d’intentar trobar el recolzament del Govern Català per impulsar la creació del CLUSTER MARÍTIM CATALÀ, del qual en els propers mesos esperem poder fer-vos arribar informació.

Sentencia Condenatoria FMC Forum Maritim Catala

NdP ADIN: L’audiencia-condemna-al-forum-maritim-catala

 

Confiant en la teva comprensió, rep una cordial salutació,

 

 El President

i l’ASSEMBLEA GENERAL D’ADIN

 

 

¡SUBSCRIU-TE A LA NEWSLETTER!

He llegit i accepto la política de protecció de dades