CA EN ES

Informació i llistats de centres d’activitats marítimes

LA GENERALITAT A LA SEVA ESTRATÈGIA MARÍTIMA DE CATALUNYA CONTEMPLA ELS CENTRES D’ACTIVITATS MARÍTIMES, ORGANITZATS COM A: CENTRES NÀUTICS, ACADÈMIES NÀUTIQUES I CENTRES DE BUSSEIG

Comparteix