Mentre que al conjunt de l’Estat l’augment ha estat d’un 3,5 %. - Barcelona, Setembre 2018. En el...