ADIN com a Associació va començar la seva activitat a principis dels anys 60's, però no va ser...