Informació addicional al nou R.D. 238/19, pel qual s’estableixen habilitacions annexes a les titulacions nàutiques

17-jul.-2019 | Reglamentacio i Normativa

Comparteix:

Informació addicional relativa als títols de patró de moto nàutica «A», «B» i «C, en relació al R.D. 238/19, pel qual s’estableixen habilitacions annexes a les titulacions nàutiques per al govern d’embarcacions d’esbarjo.

El passat 2 de maig, us vàrem informar de la recent aprovació i publicació al BOE, del Real Decret 238/19, pel qual s’estableixen habilitacions annexes a les titulacions nàutiques per al govern d’embarcacions d’esbarjo, i que tot just acaba d’entrar en vigor el passat 1 de juliol de 2019.

Tenint en consideració la importància del turisme nàutic, on ja una de cada tres embarcacions matriculades ho són en llista 6ª, fa que ADIN valori ben positivament aquest RD que habilita als posseïdors de les titulacions d’esbarjo a per realitzar determinades activitats professionals.

No obstant això, aquest RD addicionalment inclou també una modificació del RD 259/2002, de 8 de març, pel qual s’actualitzen les mesures de seguretat en la utilització de motos aquàtiques, on entre altres qüestions diu que  les motos nàutiques es podran governar també amb Llicència de Navegació. Aquesta notícia que veiem amb bons ulls, ve acompanyada al punt vuit, de l’article primer, d’una disposició transitòria única que diu que els títols nàutic-esportius de patró de moto nàutica «A», «B» i «C» conservaran la seva validesa fins a la seva renovació, que haurà de ser feta abans de l’1 de juliol de 2024.

D’aquest text legal, interpretem que hi haurà una complerta desaparició i no renovació d’aquests títols oficials, sense que parli en cas de les possibles convalidacions. Actualment, la nostra assessoria jurídica està estudiant aquest punt, i molt possiblement, properament traslladarem una consulta vinculat o acció similar a la DGMM, ja que entenem que no es pot privar de la seva titulació i atribucions, a aquells usuaris que al seu dia, van optar per obtenir el seu títol títols nàutic-esportiu de patró de moto nàutica «A», «B» o «C».

Addicionalment, us recordem, que de manera resumida les NOVES ATRIBUCIONS SON:

– Els Patrons d’Embarcacions d’Esbarjo, Patrons de Iot i Capitans de Iot, podran prestar determinats serveis remunerats com: el transport de subministraments efectuats mitjançant embarcacions d’esbarjo i motos nàutiques, amb destinació altres embarcacions d’esbarjo.

– Els Patrons d’Embarcacions d’Esbarjo, Patrons de Iot i Capitans de Iot, podran realitzar activitats d’atracament, fondeig o desplaçament d’embarcacions d’esbarjo dins de les aigües corresponents a ports i/o marines.

– Els Patrons d’Embarcacions d’Esbarjo, Patrons de Iot i Capitans de Iot, podran realitzar proves de mar a bord d’embarcacions d’esbarjo i motos nàutiques.

– Els Patrons d’Embarcacions d’Esbarjo, Patrons de Iot i Capitans de Iot, podran governar embarcacions destinades al socorrisme en platges.

– Els Patrons d’Embarcacions d’Esbarjo, Patrons de Iot i Capitans de Iot, podran realitzar trasllats d’embarcacions a un altre port o lloc sempre que la navegació no tingui lloc a una distància superior a cinc milles nàutiques de la costa.

– Addicionalment els Patrons de Iot i Capitans de Iot, estaran habilitats per a la realització d’excursions turístiques i per a la pràctica de pesca d’esbarjo

 

REQUERIMENTS:

Per a optar a les esmentades habilitacions, tots els titulats nàutics exclusivament:

– hauran de fer el Curs de Formació Bàsica de seguretat per a gent de mar de la DGMM, a mes a mes de disposar d’aquelles atribucions complementàries pròpies de cada títol de nàutica d’esbarjo, e recreo.

– Pagament de la taxa corresponent

LIMITACIONS:

– Els Patrons d’Embarcacions d’Esbarjo, Patrons de Iot i Capitans de Iot tindran una limitació de fins a cinc milles del port o marina des de on es faci la prestació per desenvolupar el servei.

– En cap cas, es podran traslladar un número de passatgers o un volum de càrrega superiors per al que estiguin dissenyades les embarcacions i en cap cas el número de passatger podrà ser superior a sis (6) persones.

 

Addicionalment, Modificació del RD 259/2002, de 8 de març, pel qual s’actualitzen les mesures de seguretat en la utilització de motos aquàtiques:

L’objectiu es aclarir dubtes que suscitava el RD 259, i actualitzar i homegenitzar els requisits pel desenvolupament de les activitats relacionades amb la explotació comercial de les motos nàutiques, en totes les ¡seves formes de lloguer, per hores/fracció en circuits, per excursions amb monitor, o el lloguer particular.

– Les motos nàutiques es podran governar també amb Llicència de Navegació

Per a mes informació descarregueu el fitxer amb el text integre:

RD 238-2019

¡SUBSCRIU-TE A LA NEWSLETTER!

He llegit i accepto la política de protecció de dades