¿Quines activitats han de paralitzar la seva activitat? Anàlisi-resum del Reial decret llei 10/2020,

29-març-2020 | Reglamentacio i Normativa

Comparteix:

El diumenge 29 de març a mitjanit, el Boletín Oficial del Estado va publicar el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per als treballadors per compte d’altri que no prestin serveis essencials.

La mesura es pren en el context de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020 per a fer front a la crisi del COVID-19 i té per objecte reduir la mobilitat de la població i limitar així el risc de contagis i l’acumulació de pacients en les unitats de vigilància intensiva.

El Govern, en atenció a l’actual situació amb motiu del Covid-19, i a les competències excepcionals que li han estat atribuïdes a conseqüència del Reial decret 463/2020, ha decidit adoptar una sèrie de mesures excepcionals. Entre elles la de l’atorgar un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores dels serveis declarats no essencials.

El nostre soci i col·laborador Bufete Escura, indica que és previsible la publicació d’una Ordre Ministerial en què s’aclareixin quins són considerats els serveis essencials, i fa un resum que us adjuntem a continuació:

D’altra banda, per mediació de PIMEC, us informem també de les principals afectacions d’aquest RD: https://www.pimec.org/ca/institucio/actualitat/noticies/govern-espanyol-aprova-un-permis-retribuit-recuperable-partir-davui-0

Comentar que en opinió d’ADIN, aquest RD es queda curt, ja que nomès fa referència als treballadors per compte d’altri, i en cap cas fa esment de la situció del treballadors autònoms, que com tots sabeu tenen un pes molt alt al sector de la nàutica d’esbarjo.

 

Extracte del Reial decret 10/2020:

1. Les persones treballadores que presten serveis en empreses i institucions, públiques i privades, l’activitat de les quals no ha estat paralitzada per la declaració de l’estat d’alarma establerta pel RD 463/2020, de 14 de març, gaudiran d’un permís retribuït recuperable, de caràcter obligatori, entre el 30 de març i el 9 d’abril de 2020, tots dos inclusivament.

2.no obstant, queden exceptuats de l’àmbit d’aplicació:
a)Les persones treballadores que prestin serveis en els sectors qualificats com a essencials en l’annex d’aquest reial decret llei.
b)Les persones treballadores que prestin serveis en les divisions o en les línies de producció l’activitat de la qual es correspongui amb els sectors qualificats com a essencials en l’annex d’aquest reial decret llei.
c)Les persones treballadores contractades per (i) aquelles empreses que hagin sol·licitat o estiguin aplicant un expedient de regulació temporal d’ús de suspensió i (ii) aquelles a les quals els sigui autoritzat un expedient de regulació temporal d’ús de suspensió durant la vigència del permís previst aquest reial decret llei.
d)Les persones treballadores que es troben de baixa per incapacitat temporal o el contracte de la qual estigui suspès per altres causes legalment previstes.
e) Les persones treballadores que puguin continuar exercint la seva activitat amb normalitat mitjançant teletreball o qualsevol de les modalitats no presencials de prestació de serveis.

3. El present permís comportarà que les persones treballadores conservaran el dret a la retribució que els hagués correspost d’estar prestant serveis amb caràcter ordinari, incloent salari basi i complements salarials.

4. La recuperació de les hores de treball es podrà fer efectiva des de l’endemà a la finalització de l’estat d’alarma fins al 31 de desembre de 2020.

5. Les empreses que hagin d’aplicar el permís retribuït recuperable podran, en cas de ser necessari, establir el número mínim de plantilla o els torns de treball estrictament imprescindibles amb la finalitat de mantenir l’activitat indispensable. Aquesta activitat i aquest mínim de plantilla o torns tindrà com a referència la mantinguda en un cap de setmana ordinari o en festius.

6. Aquelles empreses que no puguin interrompre de manera immediata la seva activitat podran prestar serveis el dilluns 30 de març.

La relació de les activitats a les quals no serà aplicable el permís retribuït consta en l’Annex del Reial decret adjunt.

Reial decret llei 10/2020, de 29 de març de 2020, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores dels serveis no essencials:

BOE-A-2020-4166

 

Podeu consultar aquesta i altres informacions a:

Blog Escura

Podeu consultar la llista de serveis essencials del Reial decret 463/2020 en:

https://blog.escura.com/estado-dealarma-real-decreto-463-2020/

 

¡SUBSCRIU-TE A LA NEWSLETTER!

He llegit i accepto la política de protecció de dades