Amb data d'avui, s'ha publicat al DOGC, l'ORDRE EMC/39/2020, de 13 d'abril, per la qual s'aproven...