NOVES CONSULTES D'ADIN A LA DGMM: - EN QUANT A LA FINALITZACIÓ DE LES RESTRICCIONS A LA NAVEGACIO...