BONES NOTÍCIES per a la nàutica d’esbarjo: TARRAGONA entra en fase 1 i properament BARCELONA i GIRONA

10-maig-2020 | Notícies del Clúster, Notícies del sector, Reglamentacio i Normativa

Comparteix:

BONES NOTÍCIES PER A LA NÀUTICA D’ESBARJO: Des del Ministeri de Sanitat s’ha anunciat les províncies que passen a la Fase 1 de la desescalada i des del Ministeri de Transport han fet cas de les propostes d’ADIN del passat 27 d’Abril.

A partir de demà dilluns 11 de maig, bona part de Tarragona (El Camp de Tarragona i Les Terres de l’Ebre) passa a la FASE 1, mentre que Barcelona i Girona, romandràn encara 1 ó 2 setmanes més a la FASE 0, a proposta del Govern de la Generalitat que va demanar prudència per prevenir contagis. No obstant, a partir de demà dilluns, també es podràn presentar les propostes per passar de la fase 0 a la fase 1 a partir del dilluns 18 ó 25 de maig. El desescalat serà en fases mínimes de 2 setmanes, per lo que, si les autoritats sanitàries ho consideren oportú, Tarragona podria passar a la FASE 2, a partir del dilluns 25 de maig.

MAPA DESESCALADA FASES 0 i 1, A ESPANYA, DES DE 11 DE MAIG

MAPA DESESCALADA FASE1 CATALUNYA, A CATALUNYA, DES D’11 DE MAIG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb data d’avui, diumenge 10 de maig, s’acaba de publicar en el BOE l’Ordre TMA/400/2020 en la qual s’estableixen limitacions en quant al nombre permès de passatgers a bord d’embarcacions d’esbarjo i limitacions geogràfiques, segons les diferents fases de la desescalada.

Des d’ADIN hem fet un ràpid anàlisi d’aquesta ordre, i en particular us destaquem l’Article 7, que detalla les Condicions per a l’exercici de la navegació d’esbarjo o esportiva i altres activitats aeronàutiques d’esbarjo, que tot seguit us passem a que us passem a resumir:

TERRITORIS EN FASE 1 :

  • Es permetrà la navegació a les persones que tinguin el seu domicili en la mateixa província, illa o ciutat autònoma en què estigui amarrada l’embarcació o estacionada l’aeronau.
  • Es permetrà trobar-se a bord un nombre de persones fins el 50% de les persones autoritzades en els certificats de l’embarcació o aeronau, tret que es tracti de persones que conviuen en el mateix domicili en què es podrà aconseguir el 100%. En tot cas, el nombre de persones a bord de l’embarcació no podrà excedir de deu.

Es molt important, recordar, que tal i com va demanar ADIN, el passat 27 d’abril, es permetrà el xàrter nàutic (lloguer) de motos nàutiques i embarcacions d’esbarjo, per usuaris que resideixin en la mateixa província, illa o ciutat autònoma en la qual es trobi l’empresa de lloguer, amb les limitacions d’ocupació que regeixen per a la navegació privativa en aquesta fase, es a dir fins el 50% de les persones autoritzades en els certificats de l’embarcació, tret que es tracti de persones que conviuen en el mateix domicili en què es podrà aconseguir el 100%. En tot cas, el nombre de persones a bord de l’embarcació no podrà excedir de deu. Mentre que pel que fa referència les pràctiques de navegació, haurem d’esperar una nota aclaratòria del Ministeri, ja que si be des d’ADIN, considerem que les pràctiques de navegació hauríen de tenir idèntic tractament que el xàrter nàutic, en l’ordre ministerial publicada nomès s’especifica el xàrter nàutic i no diu res de les pràctiques de navegació.  

TERRITORIS EN FASE 0 :

  • No es podrà navegar per oci, tret que es faci esportivament en embarcacions o aeronaus sense motor (com ara embarcacions de vela o a rem, parapent, ala delta, entre altres), de manera individual (esport professional i federat i esport no professional), com una activitat física.
  • La persona que dugui a terme aquesta activitat ha de residir en el mateix municipi on es trobi l’embarcació o aeronau i la navegació s’efectuarà per aigües litorals d’aquest municipi o entre ports o punts del litoral d’aquest municipi o entre illes no habitades pròximes.
  • Les visites per part dels propietaris, o les persones autoritzades per aquests, a les seves embarcacions o aeronaus per a les comprovacions de seguretat i manteniment podran realitzar-se sempre que l’embarcació o aeronau es trobi en el mateix terme municipal en què resideix el propietari o persona autoritzada, o en un adjacent.
  • Només podrà accedir una persona a l’embarcació per a realitzar aquestes activitats i es respectaran en tot moment els procediments i protocols establerts per instal·lacions nàutic o aeronàutic esportives.

Tot seguit ampliem informació de l’article 7, on es detallen les condicions per a l’exercici de la navegació d’esbarjo o esportiva i altres activitats aeronàutiques d’esbarjo,

1. En els territoris en els quals, en aplicació del Pla per a la desescalada, es mantinguin en fase 0 o de preparació per a la desescalada:

a) No es podrà navegar per oci, tret que es faci esportivament en embarcacions o aeronaus sense motor (com ara embarcacions de vela o a rem, parapent, ala delta, entre altres), de manera individual (esport professional i federat i esport no professional), com una activitat física. La persona que dugui a terme aquesta activitat ha de residir en el mateix municipi on es trobi l’embarcació o aeronau i la navegació s’efectuarà per aigües litorals d’aquest municipi o entre ports o punts del litoral d’aquest municipi o entre illes no habitades pròximes.

b) Les visites per part dels propietaris, o les persones autoritzades per aquests, a les seves embarcacions o aeronaus per a les comprovacions de seguretat i manteniment podran realitzar-se sempre que l’embarcació o aeronau es trobi en el mateix terme municipal en què resideix el propietari o persona autoritzada, o en un adjacent. Només podrà accedir una persona a l’embarcació per a realitzar aquestes activitats i es respectaran en tot moment els procediments i protocols establerts per instal·lacions nàutic o aeronàutic esportives.

2. En els territoris de la província, illa o unitat territorial de referència que es determini, en els quals d’acord amb l’article 3 del Reial decret 514/2020, de 8 de maig i en aplicació del Pla per a la desescalada, s’acordi la progressió a la fase I o inicial, a més de les activitats de la fase de preparació:

a) La navegació d’esbarjo pot realitzar-se atenent la seva consideració com a turisme actiu i de naturalesa per grups limitats (activitats culturals i d’oci). Es permetrà la navegació a les persones que tinguin el seu domicili en la mateixa província, illa o ciutat autònoma en què estigui amarrada l’embarcació o estacionada l’aeronau, no podent trobar-se a bord un nombre de persones que superi el 50%
de les persones autoritzades en els certificats de l’embarcació o aeronau, tret que es tracti de persones que conviuen en el mateix domicili en què es podrà aconseguir el 100%. En tot cas, el nombre de persones a bord de l’embarcació no podrà excedir de deu.

b) Els propietaris d’embarcacions o aeronaus que estiguin amarrades o estacionades, segons correspongui, en un terme municipal diferent o no adjacent al de la seva residència, però en la mateixa província o illa, o la persona autoritzada per aquests, podran ja efectuar visites per a realitzar comprovacions de seguretat i manteniment. Només podrà accedir una persona a l’embarcació o aeronau.

c) En la consideració d’una activitat de prestació de serveis, es podran llogar motos nàutiques i embarcacions o vaixells d’esbarjo, així com aeronaus d’esbarjo, per part de persones que resideixin en la mateixa província, illa o ciutat autònoma en la qual es trobi l’empresa de lloguer (els aeroclubs s’assimilaran a aquesta categoria). En el cas de les motos nàutiques, només podrà anar una persona a bord, tret que
es tracti de persones que resideixin en el mateix domicili i en aquest cas no podran superar el nombre de places autoritzades pel fabricant d’aquesta. En el cas de les embarcacions, vaixells i aeronaus en general, les condicions de navegació a tenir en compte
són les mateixes indicades en la lletra a) d’aquest apartat.

En totes les activitats previstes en aquest apartat 2, hauran de respectar-se les limitacions de tipus personal previstes per a aquesta fase i adoptar mesures de desinfecció i reforç de normes de salut i higiene en les embarcacions i aeronaus. Així mateix, per a les activitats de les lletres a) i c), la navegació es limita a les aigües, o espai aeri permès, dels territoris de la província, illa o unitat territorial de referència que es determini, en els quals d’acord amb l’article 3 del Reial decret 514/2020, de 8 de maig i en aplicació del Pla per a la desescalada, s’acordi
la progressió a la fase I o inicial. Les motos nàutiques i les embarcacions o vaixells d’esbarjo no podran allunyar-se més de 12 milles del port o instal·lació d’amarrament des del qual comencin la navegació.

3. Les normes d’aquest article s’aplicaran sense perjudici d’altres disposicions relatives a la navegació d’esbarjo o esportiva aplicables en determinats àmbits territorials.

Des d’ADIN considerem que superar les diverses fases de la desescalada es reponsabilitat de tots, incloent el sector empresarial de la nàutica d’esbarjo i la seva comunitat d’usuaris i clients, per això, fem iuna crida a la responsabilitat per al compliment de les mesures de seguretat, higiene i prevenció, en la pràctica de la navegació d’esbarjo, així com en les accions quotidiones del nostre dia a dia, i a seguir i respectar les normatives i recomanacions de les auttoritats sanitaries de l’Estat i del Govern de la Generalitat. per a fer front al COVID-19.

Descarrega el doument íntegre a: 

Ordre TMA-400-2020 condicions movilitat FASE 1 de 9 de maig 2020

ADIN-INFORMACIO-CORONA-VIRUS

¡SUBSCRIU-TE A LA NEWSLETTER!

He llegit i accepto la política de protecció de dades