NOVETATS IMPORTANTS PER A LA NÀUTICA D’ESBARJO PER A LES ZONES EN LES FASES 2 I 3

2-juny-2020 | Notícies del Clúster, Notícies del sector

Comparteix:

Avui, s’ha publicat al BOE l’Ordre SND/487/2020, d’1 de juny, per la qual s’estableixen les condicions
a aplicar en les fases 2 i 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat en matèria de serveis aeris i marítims.

Aquesta Ordre recull novetats d’especial rellevància i interès per al nostre sector, ampliament demandades per ADIN en especial als seus articles 6 i 7, i progresivament, el sector recupera la seva normalitat:

A l’article 6, Transport turístic de passatgers, de manera resumida diu que a les ZONES en FASE 2:

 • Els vaixells i embarcacions dedicats al transport turístic de passatgers, que no siguin vaixells de passatge tipus creuer, podran navegar i fondejar en les aigües adjacents d’aquests territoris.
 • Els empresaris i professionals s’asseguraran que els passatgers i les persones a bord compleixin amb les mesures de protecció de la salut (tant per als clients com per als treballadors).
 • A Balears i Canàries, l’ocupació dels vaixells i embarcacions dedicats al transport turístic no podrà superar el 50% del nombre màxim de passatgers.

A l’article 7, Navegació d’esbarjo, de manera resumida, parla de les noves condicions per a la navegació d’esbarjo, en ZONES en FASE 2 i en 3  i  també en general:

 • FASE 2:
 • Es permetrà la navegació d’esbarjo a les persones que es trobin en la mateixa unitat territorial en què estigui amarrada l’embarcació, amb un màxim del 75% de les persones autoritzades en els certificats de l’embarcació o el 100% si conviuen juntes, i sempre amb un límit de 10 persones.
 • Es podran llogar embarcacions, motos nàutiques i artefactes nàutics d’esbarjo, per part de persones que es trobin en la mateixa unitat territorial en la qual es trobin les empreses de lloguer. En el cas de les motos nàutiques, només podrà anar una persona a bord, tret que es tracti de persones convivents, i sense superar les places autoritzades.  En el cas de les embarcacions i artefactes nàutics s’aplicaran les mateixes limitacions del punt anterior.
 • Es podran dur a terme les pràctiques de navegació per a l’obtenció de títols d’esbarjo que requereixin de l’ús d’embarcacions d’esbarjo. Totes les persones a bord hauran de trobar-se en la mateixa unitat territorial en què estigui amarrada l’embarcació i el seu número no superarà el setanta-cinc per cent de les persones autoritzades en els certificats de l’embarcació, sense que en cap cas es pugui sobrepassar el nombre d’alumnes especificat en l’article 15.8 del Reial decret 875/2014, de 10 d’octubre, pel qual es regulen les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions d’esbarjo.
 • La navegació es limitarà a les aigües adjacents dels territoris de la unitat territorial de referència, sempre que no se superin les limitacions o restriccions contingudes en els respectius certificats, documents o títols dels vaixells i embarcacions d’esbarjo, les motos nàutiques i els artefactes nàutics d’esbarjo, així com de les persones titulades que els governen.
 • FASE 3:
 • Es permetran totes les activitats nàutiques d’esbarjo, sense més limitacions que les que regeixin amb caràcter general, com poden ser les de caràcter territorial i l’adopció de les mesures sanitàries de prevenció.
 • Les pràctiques de navegació per a l’obtenció de títols d’esbarjo es podran dur a terme sense restriccions quant al nombre de persones a bord, excepte la limitació en el nombre d’alumnes especificada en l’article 15.8 del Reial decret 875/2014, de 10 de març.
 • Els empresaris i professionals s’asseguraran que els passatgers i les persones a bord compleixin amb les mesures de protecció de la salut (tant per als clients com per als treballadors).

 

 • EN GENERAL:
 • Es permetran totes les activitats nàutiques d’esbarjo, sense més limitacions que les que regeixin amb caràcter general, com poden ser les de caràcter territorial i l’adopció de les mesures sanitàries de prevenció.
 • Les pràctiques de navegació per a l’obtenció de títols d’esbarjo es podran dur a terme sense restriccions quant al nombre de persones a bord, excepte la limitació en el nombre d’alumnes especificada en l’article 15.8 del Reial decret 875/2014, de 10 de març.

Per a més informació:

Ordre SND-487-2020 NOVES CONDICIONS NAVEGACIO FASES 2 I 3

¡SUBSCRIU-TE A LA NEWSLETTER!

He llegit i accepto la política de protecció de dades