S'ha publicat al DOG, l'ORDRE EMC/82/2020, de 14 de juny, per la qual s'aproven les bases...