Drons aquàtics, el nou sistema de recollida de residus superficials als ports catalans. Marina...