El Govern engega les comissions que coordinaran la captació, impuls i execució dels projectes catalans finançats amb els Fons Next Generation

16-jul.-2021 | Notícies Generals

Comparteix:

Es crea una Comissió Interdepartamental, encapçalada pel president Aragonès i amb el conseller Giró com a vicepresident, que s’encarregarà de la planificació, priorització i seguiment dels projectes finançats amb fons europeus

També s’activa una Comissió Tècnica, amb representats de tots els departaments, encarregada d’identificar els projectes susceptibles de rebre els fons i coordinar-ne la captació i l’execució

Aquests òrgans complementaran la gestió i coordinació dels fons europeus liderada per la Secretaria d’Afers Econòmics i de Fons Europeus, i la Direcció General de Fons Europeus del Departament d’Economia i Hisenda.

El Govern ha donat avui un pas més en el disseny de l’arquitectura administrativa i institucional per a la gestió dels recursos que arribaran a Catalunya procedents dels fons Next Generation EU. Aquest és un dels instruments creats per la Unió Europea per fer front als efectes econòmics i socials derivats de la pandèmia de la Covid-19, dotat amb 750.000 milions d’euros que es desemborsaran entre els estats membres durant el període 2021-2026.

En aquest context, el Consell Executiu ha donat avui llum verda a la creació de dos nous òrgans de coordinació d’aquests fons: la Comissió Interdepartamental de Govern per a la Recuperació Econòmica i la Governança dels Fons Next Generation EU, i la Comissió Tècnica per a la Recuperació Econòmica i la Governança dels Fons Next Generation EU. Aquests òrgans complementaran la gestió i coordinació dels fons europeus liderada per les recentment creades Secretaria d’Afers Econòmics i de Fons Europeus, i la Direcció General de Fons Europeus del Departament d’Economia i Hisenda.

La primera, que estarà presidida pel president de la Generalitat i vicepresidida pel conseller d’Economia i Hisenda, també comptarà amb la participació de tots els consellers i conselleres, el secretari del Govern, així com els secretaris generals dels departaments de la Presidència; de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori; d’Economia i Hisenda, i de les secretaries d’Afers Econòmics i Fons Europeus, i d’Empresa i Competitivitat. La seva funció prioritària serà la de planificar, prioritzar i fer el seguiment dels projectes a realitzar amb els fons Next Generation EU.

Per la seva banda, la Comissió Tècnica per a la Recuperació Econòmica i la Governança dels Fons Next Generation EU estarà presidida pel secretari general Economia i Hisenda, ja que és el departament competent en matèria de fons europeus, i la vicepresidència anirà a càrrec de la secretària general del Ddepartament de la Presidència. També hi assistiran com a vocals els titulars de les secretaries generals de la resta de departaments de la Generalitat, la secretària d’Afers Econòmics i Fons Europeus i el secretari d’Empresa i Competitivitat, a més d’un representant de cadascun dels departaments amb rang mínim de subdirector o subdirectora general.

La missió d’aquesta Comissió serà principalment donar suport i assistència a la Comissió Interdepartamental. També haurà d’impulsar, orientar i fer el seguiment de l’estratègia de recuperació econòmica en el marc dels fons Next Generation EU, prenent com a referència el Pla per a la reactivació econòmica i la protecció social i l’informe Next Generation Catalonia. Amb aquest objectiu, s’establiran uns mecanismes de cooperació i coordinació interdepartamentals, així com amb altres administracions públiques. La finalitat és construir les sinergies necessàries per maximitzar la captació de recursos procedents d’aquests fons. Per aquest motiu, la Comissió Tècnica també serà l’òrgan encarregat d’identificar els programes, les inversions i els grans projectes que siguin susceptibles de rebre finançament.

Finalment, a banda d’aquests dos òrgans interdepartamentals, el text aprovat avui preveu la constitució en el període de tres mesos d’una comissió de seguiment i avaluació dels projectes finançats. Estarà integrada per representants de la Generalitat, del Consell del Diàleg Social de Catalunya; els governs locals (Consell de Governs Locals); la Comissió de Govern Local de Catalunya; la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament de Barcelona i la Comissió Bilateral Generalitat-Conselh Generau d’Aran), que participaran en la governança dels Next Generation EU.

Des del Clúster Nàutic Català, estarem amatents per analitzar les possibilitats d’inversió en el sector nàutic, al temps que us demanem ens informeu, en el cas que tingueu algun projecte relacionat amb noves tecnologies i/o transformació digital dins el sector nàutic.

 

Els fons europeus Next Generation EU: és el pla de reconstrucció econòmica pactat pels països membres de la Unió Europea, arrel de la crisi sanitària, econòmica i social provocada per la pandèmia de la Covid-19, que mobilitzarà mitjançant subvencions i préstecs, un volum de recursos sense precedents.

El paquet econòmic aprovat pel Consell Europeu de 21 de juliol de 2020, comprèn dos tipus de mesures: un pressupost europeu a llarg termini reforçat per al període 2021-2027, i el Fons Next Generation-UE, amb un import econòmic total de 750.000 milions d’euros.

Més info a:

https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/regulacio-supervisio/fons-next-generation/

 

 

 

¡SUBSCRIU-TE A LA NEWSLETTER!

He llegit i accepto la política de protecció de dades