Comunicació consulta pública prèvia PRUG de l’àmbit marí del Parc Natural de Cap de Creus (del 29 de setembre al 29 d’octubre)

30-set.-2021 | Notícies Generals

Comparteix:

Des del Clúster Nàutic Català, com a participants del procés participatiu per a l’elaboració del Pla rector d’ús i gestió de l’àmbit marí del Parc Natural de Cap de Creus, ens plau informar-vos que s’està iniciant la tramitació formal del projecte d’ordre que aprovarà aquest PRUG.

La primera fase de la tramitació, que ara comença, és la de consulta pública prèvia, regulada a l’article 166 bis de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya on es preveu que, prèviament a l’elaboració del text d’una disposició reglamentària (com, en aquest cas, la normativa del PRUG), s’ha de fer una consulta pública preceptiva amb l’objectiu de copsar la opinió de la ciutadania en general i dels subjectes i les organitzacions representatives potencialment afectats, com és el nostre cas.

Per aquest motiu, des del 29 de setembre i fins al 29 d’octubre de 2021, s’ha obert un període de consulta pública prèvia sobre el “Projecte d’ordre pel qual s’aprova el Pla Rector d’Ús i Gestió de l’àmbit marí del Parc Natural de Cap de Creus”. Podeu fer les vostres aportacions a través del portal Participa.gencat.cat (https://participa.gencat.cat/processes/prug) o al nostre email info@clusternautic.cat

Des del Servei Planificació Entorn Natural de la Generalitat, ens informen que durant aquest temps, i per evitar confusions la pàgina web del procés participatiu (2017-2021)  (https://participa.gencat.cat/processes/PRUG-PNCapdeCreus) romandrà en pausa. Aquest espai restarà publicat a efectes informatius però no s’hi podran fer propostes. A més, s’hi publicarà, en breu, el document resum de les aportacions rebudes via web.

Us agraïm per avançat la vostra participació.

¡SUBSCRIU-TE A LA NEWSLETTER!

He llegit i accepto la política de protecció de dades