NOVES CONDICIONS DE GARANTIA PER ALS BENS DE CONSUM DES DE L’1 DE GENER DE 2022

2-gen.-2022 | Notícies del Clúster, Notícies del sector, Reglamentacio i Normativa

Comparteix:

Des de l’1 de gener de 2022 entra en vigor la transposició de diverses directives que s’ha realitzat mitjançant el Reial decret llei 7/2021 de 27 d’abril que afecten a nombres activitats i sector, entre les que es transposen moltes directives en defensa dels drets de consumidors i usuaris, en concret es transposen la Directiva (UE) 2019/770 del Parlament Europeu i del Consell de 20 de maig de 2019, relativa a determinats aspectes dels contractes de subministrament de continguts i serveis digitals, i la Directiva (UE) 2019/771 del Parlament Europeu i del Consell de 20 de maig de 2019, relativa a determinats aspectes dels contractes de compravenda de béns, per la qual es modifiquen el Reglament (CE) número 2017/2394 i la Directiva 2009/22/CE i es deroga la Directiva 1999/44/CE.

De manera destacada per a  nosaltres:

Nou Període de Garantia de 3 Anys

Fins ara, com sabem, el període de garantia era de 2 anys per a la compra de béns nous.

Com a conseqüència d’aquestes modificacions, a partir de l’1 de gener de 2022, el període de garantia que cal oferir a la compra d’un producte passarà a ser de 3 anys des de la compra o el lliurament del bé, mentre que pel fa da a les compres de béns o serveis digitals, la garantia es podrà exercitar durant 2 anys.

Pel que fa als béns de segona mà, l’empresari podrà fixar la garantia i que mai no haurà de ser inferior a un any des del lliurament.

Cal destacar que, en relació amb el període de garantia de 3 anys, hi ha una matisació rellevant i és que, durant els 2 primers anys, el consumidor no haurà de provar la manca de conformitat. En canvi, a partir del segon any al tercer, el fabricant o el comerciant si pot exigir una pericial a l’efecte de valorar aquesta falta de conformitat.

Si es lliura el bé al fabricant per corregir el problema, se suspenen els terminis de garantia.

Prescripció de la manca de conformitat del producte

En aquest cas, s’ha fixat un termini de 5 anys de prescripció per a la reclamació que tingui a veure amb la manca de conformitat del producte i les obligacions.

Nou Període Post Venda de Mantenir Peces de Recanvi

Fins ara, els fabricants havien de tenir peces per poder reparar o canviar en aquells productes o béns que fos necessari. Actualment, i amb la modificació de l’esmentada directiva, aquest termini augmenta a 10 anys a partir que deixin de fabricar-se els béns.

Però també aquesta obligació és per mantenir un servei tècnic adequat durant el termini indicat anteriorment.

Com es pot comprovar, aquest any 2022 porta canvis importants respecte dels drets de consumidors i usuaris.

BoatShow Barcelona 2024
Barcelona BOAT SHOW 2024

¡SUBSCRIU-TE A LA NEWSLETTER!

He llegit i accepto la política de protecció de dades