Els editors de l’anuari “BARCELONA PORT” han decidit en la seva edició del present any incloure un...