Amb gran dolor, ens hem assabentat, del recent traspàs el dia 22 de juny, del nostre soci i amic...