Embarcacions abandonades: Com iniciar un expedient d’abandonament

14-set.-2022 | Notícies Adin, Notícies Nàutiques, Reglamentacio i Normativa

Continuant amb la nostra filosofia de donar servei i suport al sector nàutic, des del Clúster Nàutic Català by ADIN, hem elaborat un petit resum per a poder iniciar un expedient d’abandonament d’embarcació davant l’autoritat responsable, en aquest cas la Direcció General de Transport i Mobilitat (DGTM).

 

L’expedient d’abandonament

Aquest procediment de la Generalitat està pensat principalment per als ports, sobre tot per als amarres i/o varadors i/o zones portuàries (i si l’embarcació esta en una nau fora de port seria diferent i caldria l’assessorament d’un advocat especialitzat).

 

Quan es detecta l’abandonament d’una embarcació, es pot sol·licitar davant la Direcció General de Transport i Mobilitat (DGTM) que declari l’abandó de la mateixa. Per fer-ho:

 • Els sol·licitants han d’acreditar que el propietari de l’embarcació porta sis mesos sense abonar taxes i preus i sense activitat.
 • Es demana també una certificació del deute acumulat, la notificació del gestor al propietari conforme s’ha intentat regular la situació i també s’efectua un peritatge del valor de l’embarcació.
 • Un cop fet això, s’afegeix el registre marítim actualitzat i una nota simple del Registre de Béns mobles, així com documentació gràfica per recolzar tota la documentació anterior.
 • En el procediment es comunica l’inici a la Capitania Marítima i al propietari/usuari de l’embarcació.
 • Igualment, es publica al butlletí de la Generalitat i al tauler de l’ajuntament de l’últim domicili conegut del propietari durant 2 mesos. Si és estranger, a través de l’ambaixada corresponent.

 

Abans de resoldre la situació d’abandonament:

 • S’efectua un darrer tràmit d’audiència al propietari i, si la tramitació ho conclou, la Direcció General de Transports i Mobilitat resol declarar l’embarcació, vehicle o bé, en abandonament.
 • Una vegada es notifica la declaració d’abandonament, l’embarcació passa a dependre de Ports de la Generalitat, que gestiona la seva subhasta si l’embarcació té valor, o requerirà el seu desballestament si aquest valor és nul o, si una vegada subhastada, no ha resultat adjudicada.

 

Dades contacte:

 • Direcció General de Transport i Mobilitat (DGTM)
 • Subdirecció General de Ports i Aeroports
 • Av. de Josep Tarradellas, 2-6 | 08029 Barcelona
 • Tel. 93 495 80 00
 • sgpa.tes@gencat.cat

Comparteix

¡SUBSCRIU-TE A LA NEWSLETTER!

He llegit i accepto la política de protecció de dades