Nova quantia exempta per despeses de quilometratge i locomoció

18-jul.-2023 | Notícies del Clúster, Notícies Generals, Reglamentacio i Normativa

Comparteix:

El nostre soci i col·laborador ESCURA ens informa que s’ha publicat l’Ordre HFP/793/2023, de 12 de juliol, per la qual es revisa l’import de la indemnització per ús de vehicle particular establerta al Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei i amb data d’entrada en vigor d’aquest dimarts 18 de juliol de 2023, pel qual s’amplia la quantia exempta de tributació per despeses de quilometratge i locomoció i la indemnització per ús de vehicle particular.

S’estableix que l’import exceptuat de gravamen a l’IRPF a percebre com a despeses de quilometratge i locomoció per l’ús de vehicle particular en comissió de servei, regulat a l’art 9.2.a) del RIRPF i que fins ara estava establert en 0,19 euros per quilometre recorregut, a partir de l’entrada en vigor de la present ordre, queda fixat en 0,26 euros per quilòmetre recorregut per l’ús d’automòbils i 0,106 euros per quilòmetre recorregut per l’ús de motocicletes més les despeses de peatge i aparcament que es justifiquin, sempre que justifiquin la realitat dels seus desplaçaments.

BoatShow Barcelona 2024
Barcelona BOAT SHOW 2024

¡SUBSCRIU-TE A LA NEWSLETTER!

He llegit i accepto la política de protecció de dades