EL CONSELL CATALA DE COGESTIO MARITIMA APROVA EL PLA 2023-2026

19-jul.-2023 | Notícies del Clúster, Notícies del sector

Comparteix:

El 2016 arrenca el Programa d’Acció Marítima i el 2018 s’aprova l’Estratègia Marítima de Catalunya amb el Pla Triennal 2018-2021.

El 2021 el Govern va aprovar l’Ordre per a la constitució del Consell Català de Cogestió Marítima que és va constítuir i possar en marxa el 2022 per impulsar el nou projecte que hem aprovat avui, el nou pla triennal 2023-2026 i l’Agenda Marítima de Catalunya que compta amb:

  • 4 àmbits d’actuació
  • 18 objectius estratègics
  • 74 línies estratègiques
  • i 344 accions

L’acte ha estat presidit per David Mascort, Conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i per Sergi Tudela i Rosario Allué, respectivament, Director i Subdirectora general de Polítiques Marítimes i Pesca Sostenible i han participat la pràctica totalitat de la trentena dels representants dels diferents departaments del Govern membres del Plé i dels diferents subsectrors nàutico-marítims, entre els que es trobava Miquel Guarner, en representació del Clúster Nàutic Català.

Properament, un cop el Govern ratifiqui el nou pla aprovat avui pel Plé del Consell s’actualitzarà la informació al web del Departament, però mentre tant podeu trobar la informació disponible a:

https://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Article/impulsem-estrategia-maritima-catalana

¡SUBSCRIU-TE A LA NEWSLETTER!

He llegit i accepto la política de protecció de dades