LA GENERALITAT I ELS ORGANITZADORS DE LA COPA AMERICA SIGNEN UN CONVENI PER GARANTIR L'IMPACTE...