Amb relació al  decret-llei 16/2018, de 26 d'Octubre, el període transitori finalitza el pròxim 27...