A causa del notable increment i evolució experimentat en els últims anys per l'arrendament o...