Els socis d’ADIN i FADIN tenen nombrosos avantatges. Entre ells el conveni amb el Banc de Sabadell...