El Salo Nàutic Internacional de Barcelona desembarcarà a la ciutat comtal del 12 al 16 d’octubre....