Participa a les trobades B2B a Italia Participa a les trobades B2B a Italia (GAeta), 19/20...