Desautoritzada la celebració de boot 2022 per ordre governamental. A causa de la propagació de la...