JORNADA DE TREBALL D’ADIN AMB LA DIRECCIO GENERAL DE LA MARINA MERCANT ADIN i la DGMM celebraran...