El Govern de Catalunya està treballant en la millora dels cicles formatius de formació...