Durant el període gener-juny de 2020 la matriculació d'embarcacions noves al conjunt de l'Estat ha...