SUPORT A LA INTERNACIONALITZACIÓ I INNOVACIÓ DIGITAL A LES EMPRESES DEL SECTOR NÀUTIC ADIN i PIMEC...