Una sentència de l’alt tribunal veu constitucional que la Generalitat delegui en els ajuntaments...