Durant el període gener-març 2020 la matriculació d'embarcacions noves al conjunt de l'Estat ha...