La COVID-19, ha generat unes difícils circumstàncies aquesta temporada a tot el sector, però com...