Com molts recordareu al 2014, el Govern català va intentar aprovar un nou Pla rector d'ús i gestió...