Amb data d'avui, s'ha publicat al BOE un nou RD 15/2020, de 21 de abril, de mesures urgents...