A Escola Nàutica FOCUS impartim tots els cursos per a l'obtenció les titulacions oficials per a la...