Des de la Direcció General de Polítqiues Marítimes i Pesca Sostenible, s'està promovent una nova...