LES VENDES D'EMBARCACIONS FINS AL MES D'AGOST AUGMENTEN D’UN + 3,7 % A TOT L’ESTAT, MENTRE QUE A...