ADIN ha participat a la jornada “Pensar – i repensar – la governança de l’espai marítim català”...