Aprovació unànime al Congrés dels Diputats de la Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom...