Última setmana per reservar els microstands del saló nàutic Internacional de Barcelona. Cada cop...