El sector de les embarcacions d'esbarjo pateix problemes de producció que impedeix cobrir tota la...