Noves atribucions PPER's Noves atribucions PPER's (Patrons Professionals d'Embarcacions d'Esbarjo)...